Insert content here…

ALGEMENE VOORWAARDEN – Motivated People
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Motivated People (met KvK-nummer: 63149761), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@motivated-people.nl of per post: Motivated People, Spoorsingel 39, 3134 XR Vlaardingen. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 085 303 8696. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen verlichtingsartikelen.

Artikel 2 – Registratie
Wij verkopen onze verlichting via ons unieke lichtconcept, dit lichtconcept is alleen “aan te schaffen” via een schriftelijke overeenkomst met een van onze medewerkers.  Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed.

Artikel 3 – Betalingen
De betaling gaat via een maandelijks automatisch incasso waar, u als klant, eenmalig toestemming voor moet geven.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren en monteren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 6 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@motivated-people.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 7 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.